MyGift - An Everlasting Gift

Sponsor - UMP - 2016

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
(RM427,931.07)

FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN
(RM409,576.63)

FAKULTI PENGURUSAN INDUSTRI
(RM290,873.95)

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
(RM179,217.87)

FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN
(RM113,421.56)

PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN
(RM101,026.24)

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI
(RM80,907.75)

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI
(RM37,348.38)

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM
(RM32,674.13)

JABATAN PENYELIDIKAN & INOVASI
(RM22,371.50)

PUSAT SUKAN
(RM17,737.17)

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK
(RM17,379.73)

JABATAN PENDAFTAR
(RM15,863.36)

PUSAT KEUSAHAWANAN
(RM13,936.92)

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI
(RM13,256.51)

JABATAN HEL EHWAL AKADEMIK & ANTARABANGSA
(RM10,271.83)